Настільна книга слідчого

715.00 руб.

Артикул: 1122 Категория:

Описание

Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності при розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідування різних видів злочинів. Може бути корисною не лише слідчим, а й оперативно-розшуковим працівникам, прокурорам, суддям, а також студентам юридичних навчальних закладів, аспірантам, викладачам, науковцям. Редакційна колегія: В. Я. Тацій — доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік та президент НАПрН України, державний радник юстиції 1 -го класу, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», заслужений діяч науки і техніки України (головний редактор); В. В. Сташис — професор, академік та академік-секретар НАПрН України, державний радник юстиції 1-го класу, заслужений професор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», заслужений діяч науки і техніки України; М. І. Панов — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, старший радник юстиції, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», заслужений діяч науки і техніки України (керівник авторського колективу); В. Ю. Шепітько—доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», заслужений діяч науки і техніки України (заступник керівника авторського колективу); В. О. Коновалова — доктор юридичних наук, професор, заслужений професор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Рецензенти: Ю. М. Грошевий — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри кримінального процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», заслужений діяч науки і техніки України; В. С. Зеленецький — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, старший радник юстиції, заступник директора Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України; В. С. Кузьмічов — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, заслужений юрист України; М. Я. Сегай — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник наукового відділу по зв’язках з державними, судовими та правоохоронними органами Київського регіонального центру НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Колектив авторів: Панов М. І. — д. ю. н., проф.: § 1-3 р. 11 (у співавт.); р. 18 (успівавт.); § 1р. 19 (успівавт.);р. 32 (у співавт.); р. 34 (у співавт.); Шепітько В. Ю.-д.ю.н., проф.: р. 1;р.З- р.5;р.7-р. 10; §4—6 р. 11; § 1,3—10 р. 12;р.13;§3, 4 р. 15; р. 16; р. 17; § 1р. 19 (у співавт.); р. 22; р. 29; р. 32 (успівавт.); р. 34 (успівавт.); р. 42; додат¬ки 1—6; алфавітно-предметний покажчик; Коновалова В. О. — д. ю. н., проф.: р. 2.; § 1—3 р. 11 (успівавт.); § 2 р. 12; р. 14; § 1, 2 р. 15; р. 18 (у співавт.); § 4 р. 19; р. 37; р. 40; Журавель В. А. — д. ю. н., проф.: р. 26; р. 27; р. 30; р. 33; р. 41; Білоус В. В. — к. ю. н., доц.: р. 25; БорисенкоІ. В. — к. ю. н., доц.: § 2 р. 19; Булулуков О. Ю. — к. ю.н., доц.: § Зр. 19; р. 20; Бущан О. П. — к. ю. н., доц.: § 1 р. 23; Шбко В. М. — к. ю. н., доц.: § 1-3 р. 31; Грузкова В. Г. — к. ю. н., доц.: р. 6; ДудніковА. Л. — к. ю. н., доц.: §2р. 23;р. 36; Курман О. В. — к. ю. н., доц.: р. 28; МарушевА. Д. — к. ю. н.,доц.: § 3 р. 23; р. 24; Чорний Г. О. — к. ю. н., доц.: § 4 р. 31;
Характеристики

azartplaykasinoo.com